Barstolens historia

Barstolens historia är relativt okänd – men man vet att det var i början av 19-talet när de moderna barerna blev populära i USA som man då började använda dem flitigt och i större utsträckning än idag. Barerna var ofta små, men ägarna ville ändå att så många som möjligt skulle få plats sittande, då blev barstolen ett populärt alternativ på grund av sin relativt lilla yta.

Så lär av de lärde; om man behöver många stolar på en liten yta, då är barstolen ett förnuftigt alternativ.